Công cụ hỗ trợ

SOFTMART đã xây dựng bộ công cụ hỗ trợ và quản trị dự án nhằm quản lý dự án một cách hiệu quả

Timesheet
Quản lý thời gian tham gia dự án của từng thành viên
DMS
Defect Management System giúp quản trị issue trong dự án
SM Insight
Quản lý dự án cho phép các thành viên của dự án xem thông tin dự án
Dash board
Ban lãnh đạo nắm được tình trạng của từng dự án trong công ty

Kiến trúc Flex

Các sản phẩm của SOFTMART đều được xây dựng trên Kiến trúc Flex với nhiều ưu điểm vượt trội. Thông qua bộ công cụ này các sản phẩm và dự án rút ngắn được thời gian triển khai

Kernel
 • Entity
 • Exception
 • Setting
 • Constant
Core
 • WF/AWF
 • DAO
 • UI/Control
 • BRE
 • Service Manager
 • Utilities
 • Security
 • Ranking
Services
 • Automation
 • Notification
 • Integration
 • Reporting
 • Validation
Application
Các ứng dụng được xây dựng trên nền tảng Softmart Framework: FlexCollection, FlexCPM, FlexValuation

Dịch vụ

Chất lượngdịch vụ là trọng tâm. Lợi ích khách hàng là then chốt.

Tài chính ngân hàng
Tư vấn triển khai giải pháp xử lý nợ, mua sắm tập trung, LOS, định giá và quản lý tài sản. Xây dựng và triển khai các giải pháp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Phần mềm theo yêu cầu
Phát triển phần mềm theo yêu cầu của các đối tác trong nước và thế giới. Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao.
Phần mềm chính phủ
Xây dựng và triển khai các sản phẩm chính quyền điện tử. Xây dựng phần mềm cho các cơ quan hành chính nhà nước.

Sản phẩm nổi bật

SOFTMART luôn luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu

Flex Collection
Giải pháp xử lý nợ
 • Tổng hợp dữ liệu nợ từ Core Banking và các hệ thống khác.
 • Phân luồng xử lý nợ theo từng nghiệp vụ.
 • Xây dựng phương án xử lý nợ.
 • Tự động nhắc việc chuyên viên, khách hàng.
 • Xây dựng hệ thống cảnh bảo nợ xấu.
 • Cung cấp các báo cáo quản trị, giám sát, KPI và nợ xấu.
 • Chia hồ sơ xử lý nợ về chi nhánh, phòng ban, AMC.
Xem chi tiết
Flex CPM
Quản lý mua sắm tập trung
 • Cung cấp qui trình mua sắm tập trung từ phát sinh yêu cầu mua sắm cho đến tạo hợp đồng, thanh toán.
 • Hỗ trợ xây dựng báo biểu tờ trình.
 • Cung cấp hệ thống Workflow phê duyệt.
 • Hỗ trợ việc đấu thầu trực tuyến.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ của bộ phận mua sắm nội bộ.
 • Quản lý và giảm lãng phí trong việc mua sắm.
Xem chi tiết
Flex Valuation
Định giá và quản lý tài sản theo chuẩn Basel II
 • Cung cấp giải pháp định giá linh động, chính xác từ nhiều nguồn dữ liệu.
 • Cho phép nhiều hệ thống khác sử dụng thông tin định giá.
 • Cung cấp giải pháp quản lý tài sản đầy đủ.
 • Cho phép lựa chọn nhiều phương pháp định giá.
 • Hỗ trợ giao việc cho chuyên viên và các phòng ban.
 • Báo cáo chi tiết và chính xác.
Xem chi tiết
OneShare
Giải pháp chia sẻ thông tin
 • Chia sẻ hình ảnh và âm thanh giữa máy phát và nhiều máy nhận.
 • Tự động tìm kiếm các thiết bị cài đặt OneShare.
 • Kết nối không dây giữa các thiết bị.
 • Mở rộng không gian màn hình.
 • Thay thế projector.
 • Điều khiển PC bằng điện thoại.
 • Chia sẻ công việc trong công ty.
 • Họp nhóm dễ dàng khi có nhiều màn hình được chia sẻ.
Xem chi tiết

Hình ảnh hoạt động

SOFTMARTmong muốn đem lại đời sống đầy đủ về vật chất phong phú về tinh thần cho mỗi thành viên

Khách hàng tiêu biểu

Sự thành công của khách hàng là lợi ích của SOFTMART.

Khách hàng nói về chúng tôi

Tuyển dụng

SOFTMART liên tục tuyển các vị trí nhằm mở rộng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên

alt
2015
Lập trình viên
Xây dựng phần mềm cho các ngân hàng.
Tham gia các dự án outsourcing cho các khách hàng nước ngoài.

Xem chi tiết

alt
2015
Kiểm thử chất lượng
Kiểm thử chất lượng phần mềm.
Tham gia hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng sử dụng phần mềm.

Xem chi tiết

Liên hệ

Phục vụ chuyên nghiệp. Hỗ trợ tận tâm. Luôn luôn làm hài lòng khách hàng.

Địa
chỉ
906 Vinaconex7 Đại Từ, Hoàng Mai
Điện
Thoại
+84 (0) 98 939 6668
Gửi
Email
sale@softmart.net.vn
Theo
Chúng tôi