Chuyên nghiệp hóa hoạt động thu hồi nợ

FlexCollection

Chung tay Xử lý nợ
cùng các ngân hàng

Định giá tài sản bảo đảm

FlexValuation

Chuyên nghiệp hóa hoạt động
Định giá và quản lý tài sản

Quản lý mua sắm tập trung

FlexCPM

Quản lý tập trung
toàn bộ quy trình mua sắm

Hệ thống xếp hạng tín dụng

FlexCS

Nâng cao chất lượng
xếp hạng nội bộ

Giải pháp điều hành tác nghiệp

FlexOperation

Nâng cao hiệu quả
điều hành doanh nghiệp

Welcome to SOFTMART

SOFTMART muốn trở thành nhà cung cấp giải pháp số 1 trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại Việt Nam.
Bằng nỗ lực của mình nhằm đem lại những giá trị bên vững cho khách hàng đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho mỗi thành viên của công ty.

XÂY DỰNG SẢN PHẨM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

SOFTMART đã xây dựng và triển khai thành công một số giải pháp lớn phục vụ Ngân hàng như : Giải pháp Quản lý và thu hồi nợ, Giải pháp Định giá, Giải pháp xếp hạng tín dụng. Những giải pháp của SOFTMART đang được triển khai tại các ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam.

TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP CỦA CÁC ĐỐI TÁC TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

SOFTMART đang kết hợp với một số đối tác lớn trên thế giới nhằm cung cấp những giải pháp chất lượng cao, phù hợp với thị trường Việt nam. Với mục tiêu lấy uy tín làm đầu, chúng tôi sẽ chỉ triển khai những giải pháp phù hợp và đem lại giá trị thực sự cho khách hàng.

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHO CỘNG ĐỒNG

SOFTMART đang xây dựng một số giải pháp nhằm ứng dụng công nghệ phục vụ cuộc sống tại Việt nam. Chúng tôi cam kết sử dụng công nghệ nhằm đem lại những giá trị bền vững cho người dân Việt Nam.

Sản phẩm nổi bật

SOFTMART luôn luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu.

img

Đây là một giải pháp hoàn chỉnh cho việc quản lý và thu hồi nợ tại Việt Nam.
Giải pháp hỗ trợ đầy đủ các khâu cho việc quản lý và thu hồi nợ từ khâu nhắc nợ cho đến xử lý nợ xấu.
Sản phẩm đã được triển khai thành công tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam.

img

Giải pháp hoàn chỉnh trong việc định giá tại ngân hàng và các tổ chức định giá.
Giải pháp đầy đủ từ khâu gửi đề nghị định giá đến khâu phê duyệt báo cáo và gửi kết quả định giá.
Giải pháp định giá cho tất cả các loại tài sản trên thị trường.
Giải pháp đã triển khai thành công tại một số ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam.

img

Đây là một giải pháp đẩy đủ, linh hoạt cho việc Xếp hạng tín dụng tại ngân hàng.
Giải pháp cho phép cấu hình động bộ chỉ tiêu đánh giá, các bước trong quá trình đánh giá cũng như công thức tính điểm, xếp hạng.
Giải pháp đầy đủ tất cả các khâu từ chuyên viên tại chi nhánh đến cán bộ tại trung tâm thẩm định.

img

Là một giải pháp hoàn chỉnh trong việc mua sắm tại ngân hàng và các công ty lớn.
Giải pháp cho phép quản lý tập trung toàn bộ hoạt động mua sắm từ khâu gửi đề nghị mua sắm đến khâu nhận hàng, xuất hóa đơn và thanh toán.
Giải pháp đã triển khai thành công tại Ngân hàng và một số nhà máy tại Việt Nam.

img

Đây là một giải pháp linh hoạt trong việc quản lý công văn và điều hành tác nghiệp.
Giải pháp giúp doanh nghiệp điều hành mọi hoạt động tác nghiệp như Quản lý công văn, Quản lý tác nghiệp, Quản lý mua sắm, Quản lý tài sản và Quản lý chi phí.
Giải pháp giúp tiết kiệm chi phí văn phòng và nâng cao công tác điều hành tác các doanh nghiệp.

img

Giải pháp hoàn chỉnh trong việc giám sát camera.
Giải pháp cho phép quản lý nhiều loại camera.
Giải pháp đã triển khai thành công tại nhiều tổ chức, ban ngành trên địa bàn.

Tuyển dụng

SOFTMART liên tục tuyển các vị trí nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên.


Lập trình viên

Xây dựng giải pháp trong lĩnh vực ngân hàng.
Hỗ trợ khách hàng vận hành ổn định sản phẩm.


Tester

Kiểm thử chất lượng phần mềm.
Hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm.